Introductie

In 2004 werd ik onverwachts ziek en werd ik van de ene op de andere dag geconfronteerd met een situatie die mij voor langere tijd afhankelijk heeft gemaakt van anderen. Die tijd was zwaar, moeizaam en mijn herstel verliep tergend langzaam. Dit maakte mij onzeker over mijn toekomst en de mogelijkheid mijn leven weer op te pakken zoals het was.

Deze stichting is er voor iedereen die na ziekte, ongeval of ander trauma, zoekende is naar het herstelpad dat het beste bij hem/haar past. Dat is voor eenieder anders, maar velen vinden het zwaar om tijdens het pad van herstel hun onzekerheid en pijn met anderen te delen. Mijn wens is om die mensen even een rustpunt te bieden, waarin ze tot zichzelf kunnen komen en hun gekozen koers kunnen overdenken.

En nu?

Als je na het lezen van bovenstaande introductie een gevoel krijgt van herkenning dan zíjn wij er voor jou. Maar ook als je iemand kent die zich in deze fase van bevind en het verdient om een dag even te mogen ontspannen, ook dan horen we graag van je.

Stuur dan een mail naar info@dreamcatchersailing.nl
Het is belangrijk in jouw mail te vermelden bij welke organisatie je aangesloten bent en stuur in je aanmelding hun contactgegevens mee. Wij nemen dan contact op met hen voor overleg en selectie.

Het is helaas niet mogelijk mee te varen als je niet aangesloten bent bij een instantie. Belangrijkste reden hiervoor is de selectie of je wel of niet fit genoeg bent om mee te gaan. Wij zijn ‘leken’ en hebben niet het beoordelingsvermogen om deze keuze te kunnen maken en willen dat risico dan ook niet nemen. We hopen dat iedereen dit begrijpt.

Het is tenslotte in ieders belang dat de selectie door professionele instanties wordt gedaan.
Je kunt je ook melden bij jouw verzorgende instantie en kijk of ze willen bemiddelen en contact willen leggen met onze Stichting.