Stichting Dreamcatcher

Kapitein voor een dag

Gasten

Herken je jezelf in de doelgroep als gast aan boord of ken je iemand in jouw omgeving die hier heel blij mee zou zijn, stuur dan een mail naar info@dreamcatchersailing.nl  o.v.v. "meevaren".
Het is belangrijk in jouw mail te vermelden bij welke organisatie je aangesloten bent. Wij nemen dan contact op met hen voor overleg en selectie. 
Het is helaas niet mogelijk mee te varen als je niet aangesloten bent bij een instantie. Belangrijkste reden hiervoor is de selectie of je wel of niet fit genoeg bent om mee te gaan. Wij zijn ‘leken’ en hebben niet het beoordelingsvermogen om deze keuze te kunnen maken en willen dat risico dan ook niet nemen. We hopen dat iedereen dit begrijpt. 
Het is tenslotte in ieders belang dat de selectie door professionele instanties wordt gedaan.
Meld je bij je verzorgende instantie en kijk of ze willen bemiddelen en contact willen leggen met Ziekenboegboeg.
 

Schippers

Naast onze gasten zijn ook de schippers die de beschikking hebben over een eigen schip erg belangrijk. Hoe meer schippers eens in de maand een avond willen vrijmaken om met gasten het water op te gaan, hoe meer mensen we een leuke avond kunnen bezorgen.

Ook hier is nog geen vast omlijnd plan, maar de eerste mensen die we gesproken hebben zijn enthousiast en denken na over participatie. Het zou mooi zijn een landelijke dekking te krijgen er rekening mee houdend dat niet iedereen even mobiel kan zijn.
Wil je je schip en bemanning aanmelden of wil je je als bemanning aanmelden. Stuur dan een mail naar 
info@dreamcatchersailing.nl  o.v.v. "schippers of vrijwilligers"

Sponsoren

De sponsoren zijn een onmisbare doelgroep en we zijn dan ook op zoek naar sponsoren die dit initiatief willen ondersteunen. 
Dat kan op verschillende manieren. Denk hierbij aan het vergoeden van een of meerdere dagen (hapjes en drankjes voor de gasten), materialen voor veiligheid of aandenken aan een prachtige dag. U kunt ook de organisatie ondersteunen voor o.a. promotie, drukwerk en overige kosten, de keuze is aan u. Een financiele bijdrage is voor veel organisaties aantrekkelijk omdat onze Stichting de ANBI status heeft. Deze status maakt het mogelijk de giften af te trekken van uw resultaten. Wij overleggen graag waar uw voorkeur naar uitgaat. 

Maar ieder idee is welkom, want er zijn vast heel veel originele manieren om te sponsoren.

Neem met ons contact op via info@dreamcatchersailing.nl