Stichting Dreamcatcher

Kapitein voor een dag

Het initiatief

In 2004 werd ik onverwachts ziek en werd van de één op de andere dag geconfronteerd met een situatie die mij voor langere tijd afhankelijk heeft gemaakt van anderen. Die tijd was zwaar, moeizaam en mijn herstel verliep tergend langzaam. Dit maakte mij onzeker over mijn toekomst en de mogelijkheid mijn leven weer op te pakken zoals het was.

Nu 10 jaar later kan ik zeggen dat veel hetzelfde lijkt, maar een groot deel van mijn leven nooit meer hetzelfde zal zijn. De verwarring, angst en onzekerheid over wat er komen ging, heeft op mij een grote impact gehad. In de jaren van herstel heb ik volledig leren en durven vertrouwen op mensen die mij belangeloos hielpen en onder hun hoede namen. Ze hebben mijn leven richting gegeven en daarna heb ik het opnieuw ingericht. In deze periode heb ik leren zeilen, wat al snel een passie werd waar ik mezelf helemaal terug vond. Dat heeft mij enorm goed gedaan en heel erg geholpen. Pas na 3 jaar hervond ik mijn balans en had de kracht om opnieuw te gaan bouwen. In 2009 heb ik Ziekenboegboeg opgericht. Het oprichten van Ziekenboegboeg (www.ziekenboegboeg.nl)   was mijn manier een steentje bijdragen en anderen helpen. Die behoefte was en blijft onbeschrijflijk groot en ik ben dan ook maar gewoon begonnen en zou wel zien waar ik uitkwam.

Doordat er meer te doen was dan ik bij de start had kunnen dromen, heb ik besloten er een Stichting van te maken en een bestuur aan te stellen. Die stichting is nu een feit en heet Stichting Dreamcatcher (www.dreamcatchersailing.nl), vernoemd naar de gedachte achter het initiatief en het moederschip van de vloot. 

Dit initiatief ervaar ik als een ode aan alle mensen die  voor mij gezorgd hebben en ik wil dat gevoel aan anderen overbrengen in de hoop dat ze net als ik op een dag opnieuw met vertrouwen naar de toekomst durven te kijken. Of dit een succes wordt zal de tijd ons leren, maar het ziet er inmiddels hoopgevend uit.

Ik hoop jullie snel aan boord te mogen ontvangen.

Een schippersgroet,


Mabel de Vries